Stalking

Nasze działania obejmują

  • ustalanie właściciela telefonu
  • ustalanie właściciela adresu e-mail
  • ustalanie właściciela adresu IP
  • działania operacyjno-śledcze w terenie, mające na celu zgromadzenie materiału dowodowego
  • doradztwo przy zgłaszaniu spraw do organów ścigania