Informatyka śledcza

Nasze działania obejmują


1. Nośniki informacji

 • weryfikacja nośników informacji (dyski twarde, pamięci przenośne, dyskietki, płyty CD/DVD)
 • odczytywanie i przeszukiwanie zawartości nośników informacji pod kątem konkretnych rodzajów plików (pliki muzyczne, zdjęcia, dokumenty, pliki szyfrowane)
 • wyszukiwanie i odczytywanie korespondencji elektronicznych, archiwów komunikatorów, czatów oraz innych treści z nośników informacji
 • wyszukiwanie i gromadzenie danych pod kątem aktywności użytkownika komputera w sieci (odwiedzane strony internetowe, wyszukiwane treści, pobierane pliki, udostępniane zasoby)
 • analiza oprogramowania używanego na komputerze (zainstalowanego oraz skasowanego), określanie przeznaczenia i funkcjonalności
 • przeszukiwanie nośników pod kątem ukrytych/zmienionych plików


 • 2. Urządzenia elektroniczne

 • rozpoznawanie i określanie przeznaczenia urządzeń elektronicznych, określanie celu w jakim mogły zostać zainstalowane
 • analiza dyktafonów, transmiterów, urządzeń radiokomunikacyjnych, rejestratorów głosu i obrazu, urządzeń sieciowych (routery, firewalle, sniffery, bezprzewodowe punkty dostępu, kolektory danych)
 • analiza urządzeń GPS pod kątem zapisanych w nich danych, przebytych tras, skasowanych danych


 • 3. Bezpieczeństwo

 • analiza komputerów oraz sieci pod kątem bezpieczeństwa (oprogramowanie antywirusowe, zapory sieciowe, uwierzytelnianie)
 • wykrywanie i usuwanie programów szpiegujących, kolekcjonujących dane, wirusów i programów niebezpiecznych
 • wykrywanie na komputerach oprogramowania oraz śladów mogących wskazywać na znamiona przestępstwa
 • przegląd akcesoriów i sprzętu komputerowego pod kątem ingerencji osób trzecich, w celu monitorowania
 • pomoc w konfigurowaniu routerów, bezprzewodowych punktów dostępu, firewalli
 • doradztwo w zakresie zakupu sprzętu oraz metod zabezpieczenia prywatnych/firmowych danych komputerowych
 • zabezpieczanie śladów nadużyć


 • 4. Odzyskiwanie danych

 • odzyskiwanie cyfrowych danych z nośników informacji
 • odzyskiwanie skasowanych/uszkodzonych danych z programów komputerowych, komunikatorów, czatów
 • odzyskiwanie z komputera skasowanych haseł do poczty elektronicznej
 • odzyskiwanie poczty elektronicznej z klientów poczty elektronicznej (outlook, thunderbird)
 • odzyskiwanie haseł dostępu do systemów komputerowych (windows/unix)
 • szyfrowanie danych, zabezpieczanie folderów
 • trwałe kasowanie danych z nośników informacji


 • 5. Telefony komórkowe

 • analiza oprogramowania zainstalowanego w telefonie
 • wykrywanie i usuwanie oprogramowania szpiegującego
 • odzyskiwanie uszkodzonych/skasowanych danych z pamięci wewnętrznej oraz kart pamięci (rejestry rozmów, kontakty, wiadomości sms/mms, pliki multimedialne, dokumenty)
 • analiza oraz odzyskiwanie danych uszkodzonych/skasowanych z kart SIM (kontakty, rejestry rozmów, wiadomości sms)


 • 6. Internet

 • zabezpieczanie śladów po włamaniach do komputerów
 • zabezpieczanie dowodów przestępstw online (zrzuty ekranu systemów online)
 • zabezpieczanie dowodów przestępstw w postaci zrzutów całych witryn internetowych, plików, dokumentów online
 • testy penetracyjne systemów informatycznych, określanie słabych punktów (white box, red box)
 • testy penetracyjne domowych sieci przewodowych/bezprzewodowych


 • 7. Audio/Video

 • obróbka oraz konwertowanie danych audio (poprawa jakości nagrań, filtrowanie i selekcjonowanie istotnych treści)
 • tworzenie krótkich stenopisów z nagrań audio (również z podziałem na role)
 • obróbka oraz konwertowanie nagrań wideo z różnych nośników (telefony, kamery, laptopy, taśmy vhs/Hi8, dyski twarde, karty pamięci)