Słownik terminów techniczno-operacyjnych

  • Stalking

  • termin pochodzący z języka angielskiego, który oznacza „podchody” lub „skradanie się”. Pod koniec lat 80. XX wieku stalking zyskał dodatkowe negatywne znaczenie na skutek nowego zjawiska społecznego, jakim było obsesyjne podążanie fanów za gwiazdami filmowymi Hollywood. Obecnie stalking jest definiowany jako „złośliwe i powtarzające się nagabywanie, naprzykrzanie się czy prześladowanie, zagrażające czyjemuś bezpieczeństwu”. Stalking jest często powiązany z czynami karalnymi, tj. obrazą i zniewagą, zniszczeniem mienia, przemocą domową. Przykładowe zachowania definiowane jako stalking to śledzenie ofiary, osaczanie jej (np. poprzez ciągłe wizyty, telefony, smsy, pocztę elektroniczną, podarunki) i ciągłe, powtarzające się nagabywanie. Działania te są szczególnie niebezpieczne, gdy mogą przybrać formę przemocy fizycznej, zagrażającej życiu ofiary[1]. W polskim kodeksie karnym stalking (zdefiniowany jako uporczywe, złośliwe nękanie mogące wywołać poczucie zagrożenia) stanowi przestępstwo[2], zagrożone karą pozbawienia wolności do 3 lat lub – w przypadku doprowadzenia ofiary do próby samobójczej – do 10 lat.

  • Cyberstalking

  • zjawisko używania Internetu i innych mediów elektronicznych do nękania drugiej osoby. Zjawisko to jest definiowane jako cyberprzemoc popełniana przez stalkera[1]. Sprawca jako narzędzia używa technologii informacyjnej, w szczególności Internetu, by dręczyć inną pojedynczą osobę, grupę osób lub całą organizację. Zachowania te obejmują również: fałszywe oskarżenia, nielegalny monitoring, pogróżki, kradzież tożsamości, uszkodzenia sprzętu lub danych, narzucanie się innym osobom z seksualnymi intencjami i gromadzenie informacji o nich celem dręczenia.

  • OSINT

  • Biały wywiad (ang. open source intelligence – OSINT) (wywiad źródeł jawnych) – forma pracy wywiadowczej, polegająca na gromadzeniu informacji pochodzących z ogólnie dostępnych źródeł. Wykorzystywana jest zarówno w wywiadzie państwowym, jak i gospodarczym.

  • Adres IP

  • Adres IP (internet protocol) - jest to liczba określająca adres komputera pracującego w sieci opartej na protokole TCP/IP, nie identyfikuje jednoznacznie fizycznego urządzenia, może się dowolnie często zmieniać (np. przy każdym wejściu do sieci Internet) jak również kilka urządzeń może dzielić jeden publiczny adres. Ustalenie prawdziwego adresu IP użytkownika, do którego następowała transmisja w danym czasie jest jednak możliwe.

  • Tracker GPS

  • Tracker GPS jest to urządzenie elektroniczne, zasilane baterią lub akumulatorem, posiadające odbiornik sygnału GPS oraz moduł GPRS telefonu komórkowego. Zasada działania jest prosta, tracker potrafi zlokalizować swoje położenie następnie wysłać je poprzez moduł modemu GPRS na serwer, gdzie można podejrzeć na mapie aktualną pozycję pojazdu. Tacker może być instalowany w pojazdach mechanicznych, rowerach, motorach, łodziach, można go również zabrać ze sobą aby sprawdzić przebytą trasę.