Poszukiwanie osób, mienia

Nasze działania obejmują

  • poszukiwanie osób zaginionych
  • poszukiwanie osób ukrywających się
  • poszukiwanie dłużników
  • określanie miejsca pobytu stałego lub tymczasowego
  • ustalanie miejsca pracy, planu dnia, kontaktów towarzyskich
  • obserwacja osób, obiektów
  • doradztwo w ramach poszukiwań osób w kraju i za granicą
  • pomoc przy zgłaszaniu zaginięć do organów państwowych