Pozyskiwanie informacji z Internetu

Nasze działania obejmują

  • wyszukiwanie informacji w portalach społecznościowych
  • wyszukiwanie informacji w forach i grupach dyskusyjnych
  • śledzenie aktywności bloggerskiej oraz monitorowanie aktywności osób w ramach serwisów www
  • biały wywiad (OSINT)
  • wyszukiwanie istotnych informacji biznesowych i gospodarczych
  • gromadzenie i analiza zebranych informacji na potrzeby konkretnego zlecenia
  • doradztwo w zakresie pozyskiwania interesujących informacji